Hírek

 • KÖTELEZŐ MONITORING ADATSZOLGÁLTATÁS! (2015-02-25)
 • Megjelent a 29/2015. (II.20.) MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól.

  Az ügyfél a saját, illetve a művelet (az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 2. cikk e) pontjában meghatározott fogalom) helyzetének megfelelő, valós adatokat köteles szolgáltatni.

  Az ügyfél (vagy az ügyfél képviseletében monitoring adatszolgáltatás elvégzésére jogosult meghatalmazottja vagy technikai közreműködője) monitoring adatszolgáltatási kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül teljesítheti. 

   

  Ehhez segítségként az MVH jelen közlemény mellékleteként Útmutatókat, valamint az elektronikus felület használatához segédletet és oktató videókat csatolt.

   

  A releváns közlemény, útmutató, segédletek az alábbi linkre kattintva elérhetőek:

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk292015

   

  Az elektronikus kérelem benyújtásának előfeltétele a kötelező éves ügyfél-nyilvántartási adatellenőrzés elvégzése, amelyre az ügyfél (vagy az ügyfél képviseletében ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére is jogosult meghatalmazottja vagy technikai közreműködője) jogosult (az évenként kötelezően elvégzendő adategyeztetésről bővebben egy korábbi levelemben bővebben tájékozódhat (email küldésének időpontja: 2015. 02. 06.)).

   

  Az EMVA-ból támogatott ügyfél 2015. évben február 17. és március 19. között köteles monitoring célú adatszolgáltatás teljesítésére.

   

  Amennyiben az ügyfél monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan, vagy nem az előírt módon teljesíti, mulasztási bírsággal sújtható.

   

   

  Tényleges adatszolgáltatási kötelezettség az alábbi, ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület által ügyintézett jogcímek esetében áll fenn:

  • Az EMVA-ból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet, az EMVA-ból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (VI. 28.) VM rendelet, valamint az EMVA-ból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet,

   

  • Az EMVA-ból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet, az EMVA-ból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet, az EMVA-ból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet, az EMVA-ból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet, az EMVA-ból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet,

   

  • Az EMVA-ból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet, valamint az EMVA-ból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet,

   

  • Az EMVA-ból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet és az EMVA-ból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet,

   

  • Az EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet, az EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet, az EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet,

   

  • Az EMVA a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet,

   

  • Az EMVA-ból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet,

   

  • Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet, valamint a 30/2012. (III. 24.) VM rendelet.

   

   

  Egyes, a korábbi években is az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett jogcímek esetén az szolgáltatandó adatok köre bővült.

  Ennek következtében olyan ügyfeleknek is fennállhat adatszolgáltatási kötelezettsége, akik a korábbi években nem voltak monitoring adatszolgáltatásra kötelezettek.

   

  Kérem, a szankciók, mulasztási bírság elkerülése érdekében az adatszolgáltatási kötelezettség fennállását ellenőrizni, melyet az elektronikus adatszolgáltatási felület ügyfélre szabottan mutat.Vidékfejlesztési Minisztérium

BEMUTATKOZÁS | HÍREK | DOKUMENTUMOK | III. TENGELY | LEADER | NYERTESEK | SAJTÓHÍREK | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | ELÉRHETŐSÉGEK | GY.I.K | GALÉRIA
Copyright © Üde-Kunság Egyesület
 • Bone marrow stem cells transplantation
 • Cord blood stem cells transplantation
 • Sibling cord blood stem cells transplantation