Hírek

 • Tanyafejlesztési program 2015. (2015-07-08)
 • Megjelent a földművelésügyi miniszter 35/2015. (VI. 30.) FM rendelete (a továbbiakban: támogatási rendelet) a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről. (Csatoltan mellékelem a támogatási rendeletet tartalmazó Magyar Közlöny 95. számát.)

  A támogatási rendelet értelmében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az alábbi 5 célterületre.

  Felhívom a figyelmet, hogy az 1. és 5. célterület esetében az ügyfélkör települési önkormányzat, egyház, nonprofit szervezet, önkormányzati társulás.

  Míg a 2., 3. és 4. célterület az egyéni fejlesztéseket támogatja (ügyfélkör: magánszemély, őstermelő, családi gazdálkodó, stb.).

  Az alábbi célterületekre lehet támogatási kérelmeket benyújtani:

  A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület)

  a) villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések;

  b) a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése;

  c) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése az alábbi alcélok szerint:

  ca) a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése gépjárműbeszerzés kivételével,

  cb) tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztése,

  cc) esélyegyenlőségi programok szervezése tanyai lakosok számára,

  cd) mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezése tanyai lakosok számára.

   

  A tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (2. célterület) valamint

  A tanyák és a tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyával rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet igazoltan nem folytató tanyán élő lakosok számára gazdaság indításához (3. célterület)

  a) tanyai lakóépület felújítása,

  b) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,

  c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,

  d) karám, kerítés létesítése, felújítása,

  e) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,

  f ) állatállomány kialakítása, bővítése,

  g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése,

  h) tanyagazdaságok energetikai megújítása,

  i) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása,

  j) környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezés, valamint

  k) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése.

   

  A tanyák, valamint a tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztésekhez (4. célterület)

   

  Az országos külterületi szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramokhoz (5. célterület)

  a) önkormányzat által biztosított baromfi tartási program megvalósítása külterületen, igazoltan őshonos tenyészállomány kialakításával, amelyből a lakosság számára állatkihelyezés történik mentorálással kísérve,

  b) zártkerti fekvésű földrészlet művelési célú revitalizációját szolgáló program megvalósítása, amely során közösségi termelés keretében igazoltan őshonos vagy tájfajta növény kerül ültetésre vagy telepítésre.

   

  A pályázatokat 2015. július 15-től legkésőbb 2015. augusztus 14-ig lehet benyújtani. A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet. Az elektronikus kitöltő felület elérhető a www.hermanottointezet.hu honlapról.

  A pályázatokat az elektronikus felületen kitöltött pályázati adatlapon a pályázati felhívásban megadott határidőig és módon a Herman Ottó Intézethez egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani.

  Az 1–4. célterületek esetében külön pályázati felhívás és pályázati adatlap készült, melyeket a Földművelésügyi Minisztérium a kormányzati portálon és a Herman Ottó Intézet a saját honlapján közzétett (http://www.nakvi.hu/app/tanya/index_main.php), továbbá mellékelem a részletes felhívásokat jelen levelemhez is.

   

  TP-1-2015: Pályázati felhívás a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására (1. célterület)

   

  TP-2-2015: Pályázati felhívás a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű támogatására (2. célterület)

   

  TP-3-2015: Pályázati felhívás tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében tanyagazdaságok indításának mezőgazdasági csekély összegű támogatására (3. célterület)

   

  TP-4-2015: Pályázati felhívás tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztések támogatására (4. célterület)

   

  Az 5. célterület esetében az egyedi támogatási kérelmet papír alapon egy eredeti példányban, postai úton, 2015. augusztus 15-ig (postai bélyegző dátuma) kell benyújtani a minisztériumhoz.

  A támogatási rendeletet tartalmazó Magyar Közlöny releváns száma, továbbá a pályázati felhívások az alábbiakban letölthető:

  MK_15_095.pdf
  2015_p_TP_4[1].pdf
  2015_p_TP_3[1].pdf
  2015_p_TP_2[1].pdf
  2015_p_TP_1[1].pdfVidékfejlesztési Minisztérium

BEMUTATKOZÁS | HÍREK | DOKUMENTUMOK | III. TENGELY | LEADER | NYERTESEK | SAJTÓHÍREK | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | ELÉRHETŐSÉGEK | GY.I.K | GALÉRIA
Copyright © Üde-Kunság Egyesület
 • Bone marrow stem cells transplantation
 • Cord blood stem cells transplantation
 • Sibling cord blood stem cells transplantation
 • Глазная клиника Мардалеишвили