Hírek

 • Megjelent a Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című pályázati felhívás (2015-12-29)
 • Megjelent a Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című felhívás (VP-3-4.2.1-15).

   

  A Felhívás alapján élelmiszer előállítás, mezőgazdasági termékek feldolgozásának támogatására nyújthatnak be kérelmet gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, őstermelők.

   

  A támogatási kérelem benyújtása 2016. február 15-től 2018. február 15. van lehetőség. Első körben a 2016. április 15. napjáig benyújtott kérelmek kerülnek elbírálásra.

   

  A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 151 Mrd Ft az alábbi fókuszterületi megosztás szerint:

  3A – keretösszege: 72,6 Mrd Ft,

  6A – keretösszege: 20,5 Mrd Ft,

  5B – keretösszege: 57,9 Mrd.

   

  A  támogatott projektek várható száma: 5.000 db.

   

  Támogatást igénylők köre (az összefoglaló végén lévő ábra segítségül szolgálhat a jogosultság megállapításához – 1. ábra):

  1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

  a.) az utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik,

  b.) tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.

   

  2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

  a.) utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,

  b.) tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul,

  c.) a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.

   

  A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti - mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag Annex I. termék előállítására vonatkozó – tevékenységek támogathatóak (kivéve TEÁOR 109 (takarmánygyártás) és TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alá tartozó tevékenységek) az alábbi célterületi bontásban:

   

  I.) A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében.

  A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, amelyek során a fejlesztések a következő célok megvalósulását szolgálják:

  • magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása;
  • versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítása, optimalizálása, valamint a piacra jutás elősegítése,
  • piaci keresletre és/vagy termékpálya együttműködésre alapozott kapacitásbővítés.

   

  Támogatható tevékenységek:

  • Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása,
  • Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése,
  • A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése,
  • A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

   

  II.) A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása.

   

  II.1) Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák.

  A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az energia-, illetve az egyéb inputhatékonyság fokozása.

   

  II.1) /1 Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

  - Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.),

  - Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.),

  - Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.),

  - Berendezések, gépek, rendszerek energetikai felújítása. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák, berendezések beszerzése.

   

  II.1) /2 Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek.

  - Üzemi infrastruktúra és működés anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések, új módszerek bevezetése (pl. melléktermékek és hulladékok fokozottabb hasznosítása, csomagolás korszerűsítése, szennyvízkezelés fejlesztése, technológiai veszteségek minimumra való csökkentése stb.),

  - Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése.

   

  II.2) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

  - Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.),

  - Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.),

  - Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.),

  - Villamosenergia termelés (biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása).

   

  Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával.

   

  A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

   

  Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek – természetes személy kivételével - nyilatkozattal, legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését is) az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon és formában kell igazolnia.

   

  A támogatás mértéke, összege:

  a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft.

   

  b) A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a.

   

  A felhívás elérhető az alábbi linken:

  https://www.palyazat.gov.hu/node/57211Vidékfejlesztési Minisztérium

BEMUTATKOZÁS | HÍREK | DOKUMENTUMOK | III. TENGELY | LEADER | NYERTESEK | SAJTÓHÍREK | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | ELÉRHETŐSÉGEK | GY.I.K | GALÉRIA
Copyright © Üde-Kunság Egyesület
 • Bone marrow stem cells transplantation
 • Cord blood stem cells transplantation
 • Sibling cord blood stem cells transplantation