Hírek

 • TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL (2016-08-02)
 • Megjelent az EFOP-1.3.5-16 támogatási felhívás az egyházi és civil szervezetek számára, új kisközösségek létrehozásának, fejlesztésének elősegítése a helyi igények felszínre kerülése érdekében, továbbá a meglévő közösségek megerősítésének megvalósítása érdekében. Jelen konstrukció elsősorban a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel segíti elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést. A cél elérését a Kormány civil és egyházi szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

  Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 18 millió Ft - 25 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak:
  - a generációk közötti együttműködés és kapcsolat, a társadalmi összetartás erősítéséhez;
  - az önkéntes és karitatív tevékenységekben való részvétel előmozdításához;
  - a közösségi integráció, a civil társadalom megerősítéséhez;
  - a társadalmi szolidaritás céljának eléréséhez.


  A konstrukció keretében támogatható tevékenységek az EFOP céljait az alábbiak mentén támogatják:
  1. A közösségfejlesztés célja a helyi közösségek és ezeken keresztül az egyének önálló cselekvési szándékának és képességének erősítése és a közösségi konfliktusok oldása.
  2. Az önkéntesség fejlesztése keretében az önkéntesség népszerűsítése, szervezése, önkéntes programok megvalósítása, az önkéntesek és a fogadó szervezetek koordinálása, folyamatos segítése. A fiatal korosztály számára az önkéntes tevékenység az első munkatapasztalatok megszerzését is jelentheti, hozzájárulva az Európa 2020 Stratégia, a YEI és az NRP foglalkoztatási céljaihoz. Az önkéntesség keretei között az idősek tevékeny életmódjának elősegítése lehet továbbá a megfelelő válasz az idősödés kihívásaira is.
  3. Az aktív társadalmi szerepvállalást és a karitatív tevékenységek megerősítését az értékalapú társadalmi összetartást erősítő programok megvalósításával, elsősorban a különböző szocio-kulturális körülmények között élő, hátrányos helyzetű, vagy szegénységben élő csoportok társadalmi felzárkózását segítő tevékenységek támogatásával, illetve a karitatív tevékenységre való hajlandóság növelésével kívánjuk elérni.

  Célcsoport
  Közvetlen célcsoport:
  - a magyarországi kevésbé fejlett régiókban élő hátrányos helyzetben élő 14-35 éves fiatalok, valamint azok a 60 év feletti idősödő és idős személyek, akiknek életminősége a közösségi tevékenységekbe való bevonás után javul.
  Közvetett célcsoport:
  - a társadalom egésze. A konstrukció célja a helyi szükségletekre épülő, helyi lehetőségeket maximálisan kihasználó kisközösségi együttműködés, amiben a helyi közösségekbe tartozó embereken kívül az együttműködő szervezeteket, egyházak, intézményeket képviselő személyek is érintettek.

  A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 milliárd Ft.
  A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 560 - 777 db.

  További részletek a támogatási felhívásban olvashatók: https://www.palyazat.gov.hu/efop-135-16-trsadalmi-szerepvllals-erstse-a-kzssgek-fejlesztsvelVidékfejlesztési Minisztérium

BEMUTATKOZÁS | HÍREK | DOKUMENTUMOK | III. TENGELY | LEADER | NYERTESEK | SAJTÓHÍREK | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | ELÉRHETŐSÉGEK | GY.I.K | GALÉRIA
Copyright © Üde-Kunság Egyesület
 • Bone marrow stem cells transplantation
 • Cord blood stem cells transplantation
 • Sibling cord blood stem cells transplantation