Hírek

 • Megjelent a „nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” című felhívás (2017-01-02)
 • Megjelent a „nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” című VP6-6.4.1–16 felhívás.

  Jelen felhívás célja a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelők induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztése érdekében történő támogatása. Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

  A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 700-1000 db

  Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

  A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan (legalább egy beruházás megvalósítása - pl: épület, építmény létesítése, fejlesztése, új gép, berendezés vásárlása - kötelező) (a támogatott tevékenységek nem kapcsolódhatnak elsődleges mezőgazdasági termeléshez):

  a) falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások (pl. szállás, vendéglátás) továbbfejlesztése. A turisztikai fejlesztés támogatható;
  b) a felhívás 12. mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához szükséges műhely vagy bemutató tér fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt).

  Általános elvárások:

  Amennyiben a projekt keretében szálláshely-fejlesztés valósul meg, úgy annak kötelező a szálláskapacitás növekedésével járnia.
  A fejlesztés eredményeképpen létrejött projekt keretein belül legalább egy új szolgáltatás jön létre

  Támogatást igénylők köre:

  Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

  - székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3., 4. vagy 11. számú mellékletben felsorolt településen van;

  - a projekt megvalósítási helye a Felhívás 3., 4. vagy 11. számú mellékleteben szereplő településen található;

  - rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval;

  - a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.

  Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

  - székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3., 4. vagy 11. számú mellékletben felsorolt településen van;

  - a projekt megvalósítási helye a Felhívás 3., 4. vagy 11. számú mellékleteben szereplő településen található;

  - igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a Felhívás 8. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;

  - rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval.

  Jelen felhívás esetében az Őstermelők a Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő kedvezményezetti körbe tartoznak.

  Támogatásban nem részesíthetők köre:

  Az ÁÚF „Kizáró okok” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás annak a támogatást igénylőnek aki/amely:

  - olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
  - a VP6-6.2.1-16 kódszámú - „Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című, felhívás keretében már rendelkezik nyertes kérelemmel ugyanezen tevékenységre vonatkozóan.
  - aki támogatást nyert a GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, vagy a GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapaciításbővítő beruházásainak támogatása, valamint a GINOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, vagy a GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapaciításbővítő beruházásainak támogatása címen;
  - aki támogatást nyert a VEKOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapaciításbővítő beruházásainak támogatása címen.

  A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

  A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat.

  Egy életvitelszerű tartózkodási helyről kizárólag egy kérelmező nyújthat be támogatási kérelmet, továbbá egy megvalósítási hely vonatkozásában kizárólag egy kedvezményezett lehet jogosult a támogatásra.

  Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 3. naptól van lehetőség.

  Első szakasz zárása: 2017. május 3.

  A támogatás formája:

  Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás kis összegű (de-minimis) vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

  A támogatás mértéke, összege:

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 160 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

  A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től függően az alábbiak szerint alakul: A 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén

  50%

  A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő településen

  60%

  A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen

  70%

   

  Teljes lezárt üzleti év: a január 1. és december 31. közötti időszakot jelenti. Az a vállalkozás, amely év közben alakult, a következő év december 31-ig kezdő vagy induló vállalkozásnak számít.

  További részletek a támogatási felhívásban és mellékleteiben olvashatók ide kattintva.Vidékfejlesztési Minisztérium

BEMUTATKOZÁS | HÍREK | DOKUMENTUMOK | III. TENGELY | LEADER | NYERTESEK | SAJTÓHÍREK | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | ELÉRHETŐSÉGEK | GY.I.K | GALÉRIA
Copyright © Üde-Kunság Egyesület
 • Bone marrow stem cells transplantation
 • Cord blood stem cells transplantation
 • Sibling cord blood stem cells transplantation