Hírek

 • Tájékoztatás a Vidékfejlesztési Program keretében benyújtható VÁLTOZÁS BEJELENTÉSEKKEL kapcsolatban (2017-10-13)
 • A projektek megvalósítása során - a mérföldkövek kedvezményezetti érdekkörön kívül álló okok miatti teljesíthetetlensége esetén történő változás bejelentésen túlmenően - a kedvezményezett a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 86-87. §-ainak szabályai szerint, a támogatói okirat kézhezvételét követően a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles a támogatott projektjével kapcsolatos változásokat bejelenteni. Azonban nem mindent kell ÖNÁLLÓ Változásként bejelenteni. Az esetek bizonyos típusait elég a Kifizetési kérelmekben jelezni.

   

  A kedvezményezettek oldalán felmerülő adminisztratív terhek lehetőségek szerinti legnagyobb mértékű csökkentését, valamint a projektek megvalósítása során jellemzően bekövetkező változások rugalmas kezelésének lehetőségét szem előtt tartva a mellékelt tájékoztatóban foglaltakra hívjuk fel a figyelmüket.

   

  Kérjük, figyelmesen olvassák át a mellékelt dokumentumot:

  /uploads/files/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20a%20v%C3%A1ltoz%C3%A1sok%20bejelent%C3%A9se%20kapcs%C3%A1n%20k%C3%B6vetend%C5%91%20elj%C3%A1r%C3%A1sr%C3%B3l%281%29.pdf

   

  (forrás: Kincstár)Vidékfejlesztési Minisztérium

BEMUTATKOZÁS | HÍREK | DOKUMENTUMOK | III. TENGELY | LEADER | NYERTESEK | SAJTÓHÍREK | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | ELÉRHETŐSÉGEK | GY.I.K | GALÉRIA
Copyright © Üde-Kunság Egyesület
 • Bone marrow stem cells transplantation
 • Cord blood stem cells transplantation
 • Sibling cord blood stem cells transplantation
 • Глазная клиника Мардалеишвили