Hírek

 • A Vidékfejlesztési Programból nyújtott támogatások igénybevételét érintő Áht. módosítás (2018-09-20)
 •  

   

  Felhívjuk a Vidékfejlesztési Program keretében támogatást nyert alábbi kedvezményezettek figyelmét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Áht.) előírt kötelezettségeik módosulására!

  Érintett kedvezményezettek:
  -helyi önkormányzatok
  -helyi nemzetiségi önkormányzatok
  -önkormányzati társulások

  a kincstári körön kívüli számlatulajdonosnak nem minősülő, az állam - közvetlen vagy közvetett - többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok

  amennyiben az adott kedvezményezett részére megítélt európai uniós forrásból nyújtott támogatás összege meghaladja az ötvenmillió forintot (támogatói okiratban megítélt támogatási összeg).

   

  A fentiekben említett kedvezményezettek részére az alábbi kettős kötelezettséget írja elő az Áht. 111. § (3) bekezdése:

   az európai uniós forrásból származó költségvetési támogatások kincstáron kívüli fizetési számlán kezelt, még fel nem használt összegét a kincstárnál vezetett fizetési számlájára 2018. szeptember 30-ig át kell utalniuk.
  Ezt követően a kedvezményezettek a költségvetési támogatás célja szerinti kiadásokat kizárólag a kincstárnál vezetett fizetési számláról teljesíthetik (Megjegyzés: tehát az előlegből fennmaradó összeg erejéig a szállítói számlákat a kincstárnál vezetett számláról kell kiegyenlíteni).

  A Kifizető Ügynökség ellenőrzi az átutalási kötelezettség teljesítését, annak felszólítás ellenére történő elmaradása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit kell alkalmaznia.

  Felhívjuk az érintett kedvezményezettek figyelmét arra, hogy egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie annak, hogy az átutalt összeg mely, a Vidékfejlesztési Program által támogatott projekthez kapcsolódik, ezért az átutalás közlemény rovatába kérjük, tüntessék fel a támogatás projektazonosítóját (támogatási kérelem vonalkódja)! A kincstári számláról történő fizetések teljesítését a Kincstár a benyújtott kifizetési igénylések ellenőrzése útján vizsgálja.

  Amennyiben a kedvezményezett a folyósított támogatási előleg összegével 2018. október 31. napjáig elszámol (ezen napig legalább az előleg összegének megfelelő összegben kifizetési igénylést nyújt be, melyben a teljes előleg elszámolását kéri, és a Kincstár azt jóvá is hagyja), a fenti előírások alól mentesül.Vidékfejlesztési Minisztérium

BEMUTATKOZÁS | HÍREK | DOKUMENTUMOK | III. TENGELY | LEADER | NYERTESEK | SAJTÓHÍREK | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | ELÉRHETŐSÉGEK | GY.I.K | GALÉRIA
Copyright © Üde-Kunság Egyesület
 • Bone marrow stem cells transplantation
 • Cord blood stem cells transplantation
 • Sibling cord blood stem cells transplantation