Hírek

 • Ismét megnyitották az erdészeti gépberuházások támogatását! (2019-12-09)
 •  

  Erdőgazdálkodók figyelem! 2019. december 2-án a Széchenyi 2020 honlapon megjelent tájékoztatás szerint módosult a VP5-8.6.1-17 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások elnevezésű felhívás.


  Az alábbiakban összefoglaljuk a módosítás részleteit:

  I.    A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló utolsó határnap  2020. december 31-re változott. Értékelési határnapoknak a következő dátumokat határozták meg: 2019. december 31., 2020. március 2., 2020.április 2., 2020. június 30., 2020. szeptember30.

  II.    A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a korábbi 4,00 milliárd Ft –hoz képest 6,33 milliárd Ft-ra emelkedett.

  III.    A pályázat keretében kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek   az alábbiak:
  1.    Erdőgazdálkodásban használt gépek, eszközök beszerzése
  2.    Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése
  3.    Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés
        (A gépek, eszközök pontos listáját a 4. számú melléklet tartalmazza.)

  A módosított felhívás érelmében most már a felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó vezérlő, térinformatikai szoftverek megvásárlásához is igényelhető támogatás.

  IV.    A nem támogatható tevékenységek listájába bekerültek az „N1” járműkategóriába, tehát a legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsikat tartalmazó csoportba sorolt terepjárók valamint a quad járművek.

  V.    A projekt megvalósításával kapcsolatban tett előírás, miszerint a fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem idegeníthető el, nem adható bérbe, jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgyát saját forrásból pótolni illetve lecserélni szükséges, kiegészül azzal, hogy a Magyar Államkincstár honlapjáról letölthető formanyomtatványon kell bejelenteni az eltulajdonítás, megrongálódás, elromlás stb. tényét, mellékleve hozzá az igazoló dokumentumokat.

  VI.    Kizárólag a legalább 15 kW teljesítményű traktorok beszerzése támogatható, ez az alsó határ új elemként került bele a felhívásba.

  VII.    A „Támogatásban nem részesíthetők köre” fejezetében találhatóak azok a felhívások, kritériumok, amelyek megvalósulása esetén – a kettősfinanszírozás elkerülése érdekében - nem ítélhető oda a támogatás. Tehát akik támogatást kaptak az adott megvalósítási hely tekintetében a pályázati dokumentációban felsorolt felhívások keretében ugyanazon tevékenységre, azok az Erdőgép támogatásra nem jogosultak. Ezt a listát két további felhívással kiegészítették:
  1.    Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban című, VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú pályázat keretén belül,
  2.    A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása című, GINOP-1.2.10-19 kódszámú felhívás keretén belül.

  VIII.    Az elszámolható költségek köréből törölték a saját teljesítés támogatását.

  IX.    Az előző ponttal összefüggésben a „Nem elszámolható költségek köre” fejezetben a saját teljesítés keretében felmerült költségek is a nem elszámolhatóak közé kerültek.

  X.    Az 5.6 számú „Az elszámolhatóság további feltételei” fejezetet kiegészítették egy további ponttal, ami a nem közbeszerzés köteles beszerzések összeférhetetlenségi követelményeit tartalmazza. Ebben meghatározásra került, hogy mely esetekben nem független az ajánlattevő (lsd. 272/2017 ( XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja).

  XI.    A 7. számú „További Információk” fejezetben az általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatos előírások kerültek átvezetésre. (GDPR: A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet).

  XII.    A  fogalomtárat tartalmazó  1. számú melléklet kiegészült a traktor definíciójával, amely ennek értelmében tehát nem más, mint: „olyan gépi meghajtású, kerekes, gumihevederes vagy lánctalpas mezőgazdasági és erdészeti haszongépjármű, amelynek legalább két tengelye van, legnagyobb tervezési sebessége legalább 6 km/óra, minimális teljesítménye: 15 KW, fő funkciója pedig a vonóerejének felhasználása, s kifejezetten arra tervezték, hogy bizonyos, mezőgazdasági és erdészeti munkálatok elvégzésére tervezett cserélhető berendezéseket vontasson, toljon, szállítson és működtessen illetve, hogy mezőgazdasági és erdészeti pótkocsikat vontasson, a mezőgazdasági és erdészeti munkálatok keretében teherszállításra is átalakítható, és/vagy utas ülésekkel szerelhető fel.”

  XIII.    A korábban már említett, az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához szükséges gépek, eszközök listáját tartalmazó 4. számú mellékletből kivették az intenzív csemetetermesztés gépeit (hidegágyas csemetetermesztés gépei, burkolt gyökérzetű csemetetermesztés gépei, termesztő berendezések).

  XIV.    A felhívással összhangban módosításra került a Támogatói Okirat is.


  A módosított pályázati dokumentáció itt található.

  (forrás: http://nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/erdogazdalkodas/100942-ismet-megnyitottak-az-erdeszeti-gepberuhazasok-tamogatasat)Vidékfejlesztési Minisztérium

BEMUTATKOZÁS | HÍREK | DOKUMENTUMOK | III. TENGELY | LEADER | NYERTESEK | SAJTÓHÍREK | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | ELÉRHETŐSÉGEK | GY.I.K | GALÉRIA
Copyright © Üde-Kunság Egyesület
 • Bone marrow stem cells transplantation
 • Cord blood stem cells transplantation
 • Sibling cord blood stem cells transplantation