Hírek

 • Temető korszerűsítése urnafalak és gyalogjárda építésével Szakmáron (2022-02-01)
 •  

   

  Kedvezményezett neve:                               Szakmár Község Önkormányzata

  Címe:                                                            6336 Szakmár, Bajcsy Zs. u. 24.

  Ügyfél-azonosító:                                         1003287145

  Projekt azonosítószám:                               1919581961

  Támogatói okirat iratazonosító száma:     3296303972

   

   

  Településkép

   


  Szakmár község Bács-Kiskun megye nyugati részén Kalocsától 12 km-re, a Szelidi-tótól 9 km-re, vízerekkel szabdalt magas ártéren, a Sárköz északi peremén fekszik.

  Területe: 8419 ha, ebből belterület 272 ha, külterület 8147 ha.

  2022. 01. 01-i lakosság száma: 1217 fő.

   

   

  A községben vezetékes ivóvíz, szennyvízcsatorna-hálózat, vezetékes gáz, telefonhálózat, kábel tévé került kiépítésre. Az utak 90%-a szilárd burkolatú.

   

  A település központjában Óvoda, Művelődési Ház, napközi otthonos konyha, orvosi- és védőnői rendelők állnak, melyek a település közösségi életének szerves részét képezik. Az elmúlt években pályázat útján felújításra kerültek.

  Az elmúlt évek demográfiai adatainak vizsgálata során jól érzékelhető, hogy a település népesség korösszetétele, vagyis az öregedési indexe folyamatosan nő.

  Gondot jelent, hogy kevesebben vállalnak gyermeket, ezért a népesség összetételét tekintve a 18-59 évesek teszik ki a legnagyobb létszámot.

   

  Küldetésünk:

  Egy fenntartható település, amely munkát, megfelelő életszínvonalat biztosít az itt lakók és az érdeklődők számára, munkaprogramokkal, és mezőgazdasági vállalkozókkal. Célunk a fiatalok megtartása, az elvándorlás csökkentése, a népesség számának, és a születendő gyermekek számának növelése.

   

   

  Település környezetét javító fejlesztés

   

  A Mátyás király utca és a Bajcsy Zsilinszky utca által körülhatárolt 28 hrsz-ú közel háromszög alakú terület a település temetkezési helye már több évszázad óta. A két utcáról nyíló sírkert nagyrésze fátlan, de rendezettsége a sok virág, cserje a sírokon egyedivé teszi a temetőt, melynek külön hangsúlyt ad a Mátyás király úti kaputól induló enyhén emelkedő széles gyepes főút, amely a másik utcánál kegyeleti kereszttel és egy meredek partfallal zárul.

  A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga mindenkit megillet. Szakmár Község Önkormányzata a temető üzemeltetése során ezt az alapelvet szem előtt tartva igyekszik a lehetőségeket kiaknázni annak érdekében, hogy a hozzátartozók szeretteiktől egy méltó helyen, a mai kornak megfelelő nyugodt, csendes környezetben vehessenek végső búcsút.

   

  A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Üde-Kunság Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-91-3.-17 kódszámú, Üde-Kunság Vidékfejlesztési Egyesület – Közösségi célú fejlesztések, a helyi életminőség javításának támogatása című felhívás alapján Szakmár Község Önkormányzat, mint Kedvezményezett támogatási kérelmet nyújtott be.

   

  A „Szakmáron temető korszerűsítése urnafalak és gyalogjárda építésével” című támogatási kérelmet Támogató elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

   

  A Támogató Okirat kiállítására 2021. szeptember 22-én került sor, ezt követően került sor a projekt megvalósítására.

   

  Támogatás összege: 4,65 millió Ft

  Megvalósítási hely: Szakmár Község Önkormányzata tulajdonában lévő szakmári 28 hrsz-ú ingatlanon

   

   

  A beruházás megvalósításával 1 db 30 férőhelyes és 8 db 2 férőhelyes urnafal került megépítésre, ami hozzájárult ahhoz, hogy eleget tudjunk tenni a lakosság azon igényeinek, hogy szeretteik földi maradványait urnafalban helyezhessék el.

  A beruházás során építési engedélyköteles tevékenység nem történt.

  Az urnafalak a környező funkcióktól elhatárolva, zöldbe ágyazva kerültek kialakításra. Az így megépített falrendszer szakaszosan építhető és bővíthető, ezáltal az aktuális igényeknek megfelelően alakítható. Az urnafalak tervezésénél szempont volt a lehetőség szerinti humanizálás, és megosztás, elkerülve az ismétlődő formák nagy felületen történő kialakítását. A növényzet befogadására alkalmas, szakaszos terméskő falra merőlegesen helyeztük el az urnafalakat. Így kialakulhatnak intim öblök a megemlékezés nyugalmát megteremtve, valamint hely a kegyeleti tárgyak elhelyezésére.

   

  A sírok egységes rendszer mentén alakulnak ki, figyelembe véve a terepadottságokat. A megközelítésük és a sírok melletti terek a funkciójuknak megfelelően méretezettek. A természetbe illeszkedő anyaghasználat, és az egységes rendszer egy harmonikus nyugalmat sugározó, meghitt környezetet eredményez. A parcellák területén elhelyezett fák árnyékot adnak és megbontják a sírhelyek monotonitását. A sírhelyek megválasztásakor a talajvíz szintjének váltakozását is figyelembe vettük.

   

  Az építményeket igyekeztünk úgy megalkotni, hogy az a gyászoló egyén lelki békéjének megteremtésében és az illő megemlékezésben helyt álljon.

   

   

  Megvalósított eredmény leírása: A temető minden lakos szívügyének számító helyszín, mivel mindannyiunknak vannak itt szerettei és fájó emlékei. Mikor családtagjainkból elveszítünk valakit, a fájdalmon túl mindig arra törekszünk, hogy méltó búcsút vehessünk tőle, melyhez méltó helyszínt is szeretnénk teremteni azok számára is, akik szeretteik földi maradványait urnában, urnafalban szeretnék elhelyezni. Különösen fontos azok számára, akik munkájukból adódóan már nem a településen élnek, sőt külföldön tartózkodnak, és elhunyt hozzátartozójuk sírjáról önhibájukon kívül nem tudnak méltóképpen gondoskodni, ezért szükségessé vált alternatívát nyújtani a fennálló helyzet megoldása érdekében. A projekt megvalósításával eredményként értük el a lakossági igényként jelentkező, és a lakosság részére nyújtott szolgáltatások fejlődésének elősegítését, mely beruházás a helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bír.

   

  Megvalósított tevékenység megnevezése:

  Település megjelenésében szereppel bíró épületek, épületrészek külső és belső korszerűsítése

   

  Tevékenység azonosító: 0101

  • Szakmáron temető korszerűsítése, urnafalak és gyalogjárda építésével – építészeti műszaki tervdokumentáció elkészítése.
  • Szakmár Község Önkormányzata a tulajdonában lévő szakmári 28 hrsz-ú ingatlanon temető korszerűsítése urnafalak (1 db 30 férőhelyes és 8 db 2 férőhelyes) építésével.

   

  Az építés keretein belül az alábbi munkálatok kerültek elvégzésre:

  • Alapozás (kavicsbeton tömbalapok készítése, betonacél erősítésekkel) terv szerinti méretekben
  • MULTICOLOR ROSSO gránit elemek építése
  • Feliratozható táblák beépítése
  • Homlokzati téglaburkolatú lábazatok kialakítása
  • Szegélykövek elhelyezése, valamint köztük zúzottkőfelületű gyalogjárda építése

  Támogatott építés munkaneme:

  Építés sorszáma

  Munkanem kódja

  Munkanem megnevezése

  01

  15

  Zsaluzás és állványozás

  01

  21

  Irtás, föld- és sziklamunka

  01

  42

  Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

  01

  23

  Síkalapozás

  01

  31

  Helyszíni beton és vasbeton munkák

  01

  36

  Vakolás és rabicolás

  01

  62

  Kőburkolat készítése

   

  A Projekt műszaki-szakmai eredményei:

  • Mérföldkő sorszáma: 1
  • Eredmény megnevezése:
  • Helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű szolgáltatás elérése
  • A hagyományos, meglévő temető már elég zsúfolt, ezért az urnafal létesítésével, majd annak további bővítésével a jelenlegi temető még éveken keresztül tud működni

   

  • Eredmény leírása: A projekt megvalósításával biztosítani tudjuk az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférést, szolgáltatások fejlődésének elősegítését.  A fejlesztés hatására a közigazgatási területünkön élő lakosság ellátási színvonala javul, a temetkezés lebonyolításához méltó helyszínt tudunk biztosítani és a mai kor követelményeinek megfelelő körülményeket teremtünk ahhoz, hogy lakosságunk illetve az idelátogató hozzátartozók leróják kegyeletüket. Különösen fontos azok számára, akik munkájukból adódóan már nem a településen élnek, sőt külföldön tartózkodnak, és elhunyt hozzátartozójuk sírjáról önhibájukon kívül nem tudnak méltóképpen gondoskodni, ezért vált szükségessé alternatívát nyújtani a fennálló helyzet megoldása érdekében.
  • Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága: Településünkön nem volt urnafal, azonban egyre nagyobb számban merült fel igény az urnás temetésre, a beruházás megvalósításával ezen igényeknek maradéktalanul eleget tud tenni önkormányzatunk. A vidéken élő hozzátartozók helyzetének könnyítésének túl, az urnafal környezetének gondozása egyszerűbbé, ezáltal rendezettebbé is válik.

   

  Szakmár, 2022. január 31.

   

   

   

  András Gábor

  Szakmár Község Polgármestere

   

   

   Vidékfejlesztési Minisztérium

BEMUTATKOZÁS | HÍREK | DOKUMENTUMOK | III. TENGELY | LEADER | NYERTESEK | SAJTÓHÍREK | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | ELÉRHETŐSÉGEK | GY.I.K | GALÉRIA
Copyright © Üde-Kunság Egyesület
 • Bone marrow stem cells transplantation
 • Cord blood stem cells transplantation
 • Sibling cord blood stem cells transplantation