Hírek

 • PÁLYÁZATI LEHETőSÉG - ALAPSZOLGÁLTATÁSOK JOGCÍM (2013-11-11)
 • Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy megjelent a Magyar Közlöny 185. számában az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI.8.) VM rendelet (továbbiakban: Támogatási rendelet).

  Rövid összefoglaló a pályázati kiírásról: A Darányi Ignác Terv keretében mőködő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló intézkedés (a továbbiakban: alapszolgáltatások jogcím). Az alapszolgáltatások jogcím esetében az ügyfélkörbe tartoznak a települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek (egyesületek, alapítványok, például polgárőr egyesületek) és egyházi jogi személyek.

  A rendelet mellékletét képezi a jogosult településeket tartalmazó településlista. Az ügyfélnek székhellyel vagy telephellyel kell rendelkezni azon a településlistában található településen, amelyen a fejlesztést meg kívánja valósítani.

  A rendelet alapján négy célterület kerül megnyitásra:
  - az első célterület keretében támogatás vehető igénybe új és már meglévő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez,
  - a második célterület keretében egyéb szociális, bőnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztéséhez,
  - a harmadik célterület esetében többfunkciós szolgáltató központ (például mővelődési ház fejlesztésére) kialakítására, fejlesztésére, míg
  - a negyedik célterület keretében hatósági engedéllyel mőködő állatmenhelyek fejlesztése támogatható.

  A támogatható tevékenységek a következők többek között: új gépjármőbeszerzés, épületfelújítás, korszerősítés, bővítés és az ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés.
  Eszközbeszerzés önállóan is támogatható.

  A maximálisan igényelhető támogatás összege ügyfelenként az első két célterület esetében: 3,5 millió forint (személygépjármő), 5 millió forint (terepjáró), 10 millió forint (mikrobusz); a harmadik célterület esetében 25 millió forint, amennyiben az ügyfél kizárólag a kötelező szolgáltatásokat vállalja (a lakosság információhoz való hozzájutásának elősegítése és MNVH tájékoztatás nyújtása, közmővelődési programok szervezése és lebonyolítása, közösségi programok szervezése és lebonyolítása, ingyenes internet hozzáférés biztosítása), ha ezen felül könyvtári szolgáltatást is ellát, akkor 30 millió forint; a negyedik célterület esetében legfeljebb 25 millió forint.

  A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 százaléka (költségvetés szervek esetében a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás).

  A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározott elektronikus őrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus őrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az MVH-hoz 2013. november 25-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. december 13-án 18:00 óráig. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

  A támogatási kérelmet az MVH bírálja el, és a támogatási döntést a – a Támogatási rendelet 2. § szerinti célterületenként külön – benyújtási sorrend alapján hozza meg.

  A rendeletet az alábbi linken érhetik el: http://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3a607ab957adbdc2fdf54c0c18ba9f3e8a84cbc9/megtekintesVidékfejlesztési Minisztérium

BEMUTATKOZÁS | HÍREK | DOKUMENTUMOK | III. TENGELY | LEADER | NYERTESEK | SAJTÓHÍREK | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | ELÉRHETŐSÉGEK | GY.I.K | GALÉRIA
Copyright © Üde-Kunság Egyesület
 • Bone marrow stem cells transplantation
 • Cord blood stem cells transplantation
 • Sibling cord blood stem cells transplantation
 • Глазная клиника Мардалеишвили