Hírek

 • Tájékoztatás Vidéki örökség és Falumegújítás és – fejlesztés jogcímek esetén benyújtandó kifizetési kérelmekkel kapcsolatban (2013-12-02)
 • A határozatokban az alábbi jogszabályi hivatkozásokat tüntette fel az MVH:

  A 103/2012. (X.1.) VM rendelet 4.§ (13) bekezdése értelmében a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmet benyújtani és a támogatási határozatban jóváhagyott - és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett - támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.

   

  A jogszabályi hivatkozás alkalmazásánál az alábbiakat kell figyelembe venni:

  4.§ (13) A Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmet benyújtani és a támogatási határozatban jóváhagyott – és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett – támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.

   

  A Vhr. 24.§ (1) bekezdése

  24. § (1) A 33. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.

   

  A Vhr 33.§ (4) bekezdése:

  (4) Ha a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, a művelet megvalósításának határideje és a 24. § (1) bekezdése szerinti 9 hónapos időtartam, valamint a 24. § (2) bekezdés szerinti határidő a 2009. december 15. napját követően benyújtott támogatási kérelmek esetén egységesen 6 hónappal, az azt megelőzően benyújtott támogatási kérelmek tekintetében

  a) gépbeszerzés esetén 6 hónappal,

  b) építési beruházás esetén 12 hónappal meghosszabbodik.

   

  A közbeszerzést lebonyolítóknak tehát nem kell az átvételt követő 6 hónapon belül kifizetési kérelmet benyújtani, azonban kötelesek a 33.§ (1) bekezdést alkalmazni.

  33. § (1) Amennyiben az ügyfél az adott tevékenység vonatkozásában közbeszerzésre kötelezett – a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján –, vagy a Kbt.-t önként alkalmazza, az eljárást megindító felhívás, illetve hirdetmény „az aktába rendelt hivatkozási szám” rovatában hivatkozási számként fel kell tüntetni az ügyfél Tv. 28. §-a szerinti regisztrációs számát. Az ügyfél köteles továbbá:

  a) az eljárást megindító, illetve módosító felhívást, illetve hirdetményt az annak megküldését, illetve megjelenését bizonyító dokumentumokkal,

  b) az eredményről szóló tájékoztató(ka)t, illetve – ha a Kbt. az eljárásra nem írja elő az eredményről szóló tájékoztató közzétételét – az írásbeli összegezést az annak megküldését bizonyító dokumentumokkal,

  c) a szerződésmódosításról szóló hirdetményt,

  d) a szerződés teljesítéséről szóló hirdetményt,

  annak megjelenését – eljárást indító hirdetmény közvetlen megküldése esetében a megküldést – követő öt napon belül az MVH részére benyújtani.

   

  (16) Az e rendelet alapján nyújtott támogatások tekintetében a Vhr. 33. § (4) bekezdésében foglaltak nem alkalmazandóak.Vidékfejlesztési Minisztérium

BEMUTATKOZÁS | HÍREK | DOKUMENTUMOK | III. TENGELY | LEADER | NYERTESEK | SAJTÓHÍREK | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | ELÉRHETŐSÉGEK | GY.I.K | GALÉRIA
Copyright © Üde-Kunság Egyesület
 • Bone marrow stem cells transplantation
 • Cord blood stem cells transplantation
 • Sibling cord blood stem cells transplantation
 • Глазная клиника Мардалеишвили