Hírek

 • LEADER rendelet módosítás! (2014-04-14)
 •  

   2014. április 3.-án megjelent a Magyar Közlöny 2014. évi 50. számában az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet, amely többek között tartalmazza:

  · az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet, valamint

  · az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendeletmódosításait.

   

  4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása

   

  4. §

  (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet (a továbbiakban: R4.) 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  „(1) A  kifizetési kérelmet a  Vhr. 16/B.  § (1)  bekezdésében meghatározott időszakoktól eltérően január 1. és június 30., valamint augusztus 1. és december 31. között elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez. A kifizetési kérelem benyújtása és a kifizetési kérelem alapján indult eljárás során a 13. § (2) bekezdés és a 15. § (2)–(9) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.”

  (2) Az R4. 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

  „(4) Amennyiben a  3.  § (9)  bekezdése szerinti 6 hónapos, valamint a  Vhr. 24.  § (1)  bekezdése szerinti 9 hónapos határidő akkor telik le, amikor nem áll nyitva kifizetési kérelem benyújtási időszak, akkor a  kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követően megnyíló első benyújtási időszak megnyílásától számított 1 hónapon belül is nyújtható be kifizetési kérelem.”

   

  5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet módosítása

  5. §

  (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a  vidéki gazdaság és a  lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet (a továbbiakban: R5.) 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  „(6) Az  árajánlatos tételek módosulása esetén a  kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább két darab, egymástól független árajánlatadótól származó, a  (2)  bekezdésnek megfelelő, legfeljebb egy hónappal a  módosítási kérelem benyújtása előtt kiállított, a  teljesítéskor érvényes árajánlatot, és az  ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a  két árajánlat közül melyiket választja.”

  (2) Az R5. 8. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

  „(9) Az  1. és 2. célterület esetében a  gépjárműtípus módosítására az  ügyfélnek a  kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetősége. Kizárólag a  támogatási határozatban szereplő gépjárműtípussal egyenértékű gépjárműtípus beszerzése támogatható a  kifizetési kérelem elbírálása során. Egyenértékűnek kell tekinteni azt a  gépjárműtípust, amely a  gépjármű katalógusban – a  támogatási határozatban szereplő gépjárműtípussal – azonos „Gépjármű adatok” besorolásban található.”

  (3) Az R5. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  „(4) Amennyiben a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, mentesül a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítése alól, és a  3.  § (2)  bekezdésében meghatározott határidőn belül nyújthat be kifizetési kérelmet.”

  (4) Az R5. a következő 20. §-sal egészül ki:

  „20.  § Az  agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2014. (IV. 3.) VM rendelettel [a  továbbiakban: 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet] megállapított 8.  § (9)  bekezdését, valamint 14.  § (4)  bekezdését a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

   Vidékfejlesztési Minisztérium

BEMUTATKOZÁS | HÍREK | DOKUMENTUMOK | III. TENGELY | LEADER | NYERTESEK | SAJTÓHÍREK | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | ELÉRHETŐSÉGEK | GY.I.K | GALÉRIA
Copyright © Üde-Kunság Egyesület
 • Bone marrow stem cells transplantation
 • Cord blood stem cells transplantation
 • Sibling cord blood stem cells transplantation