Hírek

 • Nyilatkozattételi kötelezettség (2014-05-06)
 • Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2014. (IV. 11.) számú közleménye a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon  vállalkozás” minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről.

   

  A 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet a mezőgazdasági és az általános csekély összegű (a korábbi elnevezés szerint de minimis) támogatások vonatkozásábanbevezette az egy és ugyanazon vállalkozás fogalmát, valamint rendelkezik arról, hogy a vállalkozás által alkalmazott pénzügyi év alapján kell a keretkihasználtságot ellenőrizni. Új rendelkezés továbbá, hogy a csekély összegű támogatások összege egy és ugyanazon vállalkozásonként nem haladhatja meg összességében a 200 000 eurót.

   

  Fentiekkel összhangban a csekély összegű támogatás igénylőjének az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján 2014. március 28. napjától új nyilatkozattételi kötelezettségei keletkeztek.

   

  A csekély összegű támogatásokra vonatkozó főbb változások:

  • az egyéni három éves mezőgazdasági csekély összegű támogatási keret 7500 €-ról 15000 €-ra nőtt
  • a támogatási keretet az azonos irányítás alatt álló vállalkozásokra (egy és ugyanazon vállalkozás fogalma) együttesen kell alkalmazni
  • a csekély összegű támogatást igénylő által igénybe vett általános-, halászati- és mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat össze kell számítani, ezek együttes összegen nem haladhatja meg a 200.000 €-t/év
  • nem minősül kizáró oknak, ha a vállalkozás nehéz helyzetben lévő vállalkozás.

   

  A kedvezményezettnek az „egy és ugyanazon vállalkozás” minőség fennállásáról szóló nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtennie, amennyiben a vele „egy és ugyanazon vállalkozásnak” minősülő vállalkozás a tárgyévben vagy azt megelőző két üzleti évben csekély összegű támogatást vett igénybe.

   

  Fontos információ, hogy amennyiben a támogatást igénylő nem minősül egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal „egy és ugyanazon vállalkozásnak”, illetve a naptári évvel megegyező üzleti évet alkalmaz, úgy nem kell nyilatkozatot benyújtania.

  Kérem olvassák el az MVH Közleményét és a mellékelt tájékoztatót, mely gyakorlati példákon keresztül mutatja be, hogy mely vállalkozások minősülnek „egy és ugyanazon vállalkozásnak”.

   

  Amennyibe Önre, vagy vállalkozására vonatkozik a fenti fogalom, a nyilatkozatot a hivatkozott MVH közlemény 1. számú melléklete szerinti, G2000-01 számú nyomtatványon kell benyújtania legkésőbb a csekély összegű támogatás első alkalommal történő igénylésekor az adott csekély összegű támogatást nyújtó szerv részére.

   

  Amennyiben az általános, illetve mezőgazdasági csekély összegű támogatást igénylőnél az „egy és ugyanazon vállalkozási” minőségét érintő változás áll be, úgy arra vonatkozó nyilatkozatát a megfelelő rovat jelölésével szintén jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti, G2000-01 számú nyomtatványon kell benyújtania az MVH felé.

   

  A nyilatkozatot bármelyik egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő érintett vállalkozás megteheti, legkésőbb a változást követő első alkalommal történő csekély összegű támogatás igényléséig.

   

  2014. március 28. napjától a naptári évtől eltérő üzleti évre vagy új üzleti évre való áttérésre vonatkozó nyilatkozatot a csekély összegű támogatás igénylőjének jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti, G2000-01 számú „Nyilatkozat a csekély összegű támogatások igényléséhez az „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről és az alkalmazott üzleti évről” elnevezésű nyomtatványon kell benyújtania a csekély összegű támogatás első alkalommal történő igénylésekor vagy az áttérést követő első csekély összegű támogatás igénylésekor az MVH részére.

   

  A nyilatkozatot postai úton az MVH – ügyfél lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes – megyei kirendeltségéhez kell benyújtani.  

   

  A 2014-2020 időszakra vonatkozó csekély összegű támogatás igénybevételének módosított feltételeiről további tájékoztatást a Vidékfejlesztési Értesítő LXIV. évfolyam 2. számában érhető el:

  http://www.kormany.hu/hu/dok?source=5&type=301#!DocumentBrowse

    

  Az 56/2014. (IV. 11.) számú MVH Közlemény elérhetősége:

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk542014Vidékfejlesztési Minisztérium

BEMUTATKOZÁS | HÍREK | DOKUMENTUMOK | III. TENGELY | LEADER | NYERTESEK | SAJTÓHÍREK | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | ELÉRHETŐSÉGEK | GY.I.K | GALÉRIA
Copyright © Üde-Kunság Egyesület
 • Bone marrow stem cells transplantation
 • Cord blood stem cells transplantation
 • Sibling cord blood stem cells transplantation
 • Глазная клиника Мардалеишвили