Bemutatkozás

Az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület a LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint 2012. május 1-től kezdődően gyakorolja a Helyi Akciócsoport címmel járó jogait, kötelezettségeit, feladatait.

A Helyi Akciócsoport illetékességi területe 31 település önkormányzatait, vállalkozóit és civil szervezeteit foglalja magában, s koordinálja pályázatait.

Az érintett települések közös értékkel, hagyományokkal, területi adottságokkal, gondokkal és problémákkal küzdenek.

A Helyi Fejlesztési Stratégia célja helyi sajátosságaink, helyi értékeink megőrzése, védelme és turisztikai célú bemutatása, valamint új módszer kiépítése a különböző gazdasági és társadalmi szereplők között a partnerségi viszony és párbeszéd bevonására.

A stratégia utat mutat a vidéki lakosság életminőségének javításához, szolgálja a vidék népességmegtartó-képességét. A program nagymértékben hozzájárul a vidék fenntartható fejlődésének előidézéséhez, annak szinten tartásához.

A Helyi Akciócsoport munkaszervezete a LEADER jogcím/prioritás keretein belüli pályázati kiírások kérelemkezelését végzi.

Az EMVA IV. tengelye: LEADER

A LEADER egy francia mozaikszó: Liasion Entre Actions pour le Development de l’Economie Rurale, melynek jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztése érdekében.

A program 1991-ben indult útjára azzal a céllal, hogy az elöregedő, elszegényedő vidéki térségekben megfékezze a leszakadást.

A LEADER program a helyi szinten működő aktív társulások, együttműködések által kialakított és végrehajtott integrált terveket támogatja. A program célja, hogy támogassa a helyi szereplőket abban, hogy a környezetükben rejlő lehetőségeket felfedezzék és azokat fenntartható módon kihasználják. A program keretein belül integrált, magas színvonalú, eredeti vidékfejlesztési stratégiák születhetnek meg.

A legfontosabb fejlesztési területek a következők:

 • a természeti és kulturális örökség védelme, ezen adottságok gazdagítása,
 • a helyi gazdaság megerősítése munkahelyteremtés céljából,
 • a közösségek önszervező képességeinek javítása,
 • az együttműködések ösztönzése.

 

LEADER 7 alappillére

A LEADER filozófia a 7 legfontosabb ismérvvel, jellegzetességgel foglalható össze.

1. Terület-alapú megközelítés

E fejlesztési stratégia szerint egy kisebb, egységes, társadalmi értelemben összefüggő, esetekben közös hagyománnyal, helyi identitástudással, hovatartozás-tudattal vagy közös igényekkel és elvárásokkal rendelkező területet tekint a végrehajtás célterületének. Az ilyen módon meghatározott referenciaterületek nagymértékben megkönnyítik a fejleszteni kívánt terület erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek, s veszélyeinek a felkutatását, tehát így egy pontosabb helyzetfelmérést lehet készíteni.

2. Alulról építkező megközelítés

            E megközelítés másik igen gyakori elnevezése a „lentről felfelé építkező megközelítés” (buttom up). E pillér szerint a helyiek aktívan részt vesznek a közösségi kistérséget érintő fejlesztési stratégiák kidolgozásában, a döntéshozatalban. A helyi szereplők bekapcsolódnak az életüket nagyban meghatározó fejlesztési folyamatokba.

3. Háromoldalú partnerség

            A partnerség a LEADER megközelítés szerint olyan önkéntes együttműködés, ahol a közszféra, a vállalkozói élet és a civil társadalom összefonódik, s innovatív kapcsolatok alakulnak ki.

4. Innováció

            A helyi akciócsoportok szabadságfoka hozzájárul az innováció elősegítéséhez. Az innováció egyrészt jelentheti teljesen új termékek, szolgáltatások, struktúrák, piacok bevezetését, másrészt jelentheti már meglévő újítások átvételét, modernizációját is.

Olyan innovatív ötletekkel kell előállni, amely az adott illetékességi terület érdekeinek teljes mértékben megfelel, illeszkedik a meghatározott stratégiához. Az innováció nélkülözhetetlen a versenyképesség megszerzésében, illetve megőrzésében.

5. Integrált, ágazati megközelítés

            A LEADER program ágazati megközelítése azt a kapcsolatot jelenti, mely a vidéki gazdaság fejlesztésére irányuló tevékenységek között jelenik meg. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában fellelhető projekteket koherens módon, egységes egészként kell irányítani. Az integráció egyrészt vonatkozhat egy adott ágazatban lévő programokra, másrészt viszont nagyobb mértékben is kitérhet a különböző ágazatokra, akár a gazdasági, társadalmi, kulturális, környezetvédelmi szereplőkre is.

6. Hálózatépítés és együttműködés

            A LEADER csoportok közötti hálózatépítésnek köszönhetően a megszerzett tapasztalatok, eredmények megosztása lehetővé teszi újabb kapcsolatok kialakulását emberek, projektötletek és vidéki területek között. A kapcsolat eredményeként valósulhat meg az is, hogy bizonyos leszakadó, elszigetelődő vidéki térség hanyatlása megtorpan, s új együttműködések által visszanyerheti régi pozícióját.

7. Helyi irányítási és finanszírozási rendszerek

            A helyi vidékfejlesztési csoport akkor működik kifogástalanul, ha az üzleti élet, a civil társadalom és a közszféra képviselői egyaránt, ugyanolyan módon vehetnek részt már a vidékfejlesztési stratégia létrehozásában, projektötletek támogatásának döntésében. Csak így valósulhat meg maradéktalanul a helyi lakosság helyzetének felmérése, igényeinek kielégítése, ha minden szféra elmondja az általa tapasztaltakat, s együttműködve, partnerségben meghozzanak egy olyan döntést, amely teljes mértékben az adott illetékességi terület érdekeit képviseli. A finanszírozásból a helyi bankok, hitelintézetek is kiveszik feladatukat.

 

A LEADER hét jogcíme:

 • LEADER közösségi célú fejlesztés,
 • LEADER vállalkozási alapú fejlesztés,
 • LEADER rendezvény,
 • LEADER képzés,
 • LEADER térségen belüli együttműködés,
 • LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés,

LEADER tervek és tanulmányok

Az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén az alábbi települések találhatók:
Akasztó
Császártöltés
Csengőd
Imrehegy
Kaskantyú
Kecel
Kiskőrös
Páhi
Soltvadkert
Soltszentimre
Tabdi
Tázlár

Apostag
Bátya
Drágszél
Dunaegyháza
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dunatetétlen
Dunavecse
Foktő
Géderlak
Harta
Homokmégy
Kalocsa
Miske
Ordas
Öregcsertő
Solt
Szakmár
Újsolt
Újtelek
Uszód

Vidékfejlesztési Minisztérium

BEMUTATKOZÁS | HÍREK | DOKUMENTUMOK | III. TENGELY | LEADER | NYERTESEK | SAJTÓHÍREK | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | ELÉRHETŐSÉGEK | GY.I.K | GALÉRIA
Copyright © Üde-Kunság Egyesület
 • Bone marrow stem cells transplantation
 • Cord blood stem cells transplantation
 • Sibling cord blood stem cells transplantation
 • eyeclinic-mmc.com